medicin-minnesregel.webs.com

Minnesregler/ akronymer inom kirurgi, ortopedi, medicin, anatomi

Några av Nätets bästa minnesregler inom medicin

Ni har säkert nog av böcker och papper redan. Som stöd för inlärning har generationer av studenter uppfunnit minnesregler och ramsor som hjälper er att MINNAS nödvändig medicinsk information. Kan du redan HUSK MIDAS och TISTLAR? -Det finns många fler. På den här sidan hittar du underläkarens mest användbara minnesstöd.

   anatomi   internmedicin  kirurgi/ortopedi   barn/ob-gyn  neurologi  preklin.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En liknande sida på engelska: medicalmnemonics.com. Lägg upp din egen minnesregel om den saknas.  Användbara länkar:   Medicinens ABC (Läkartidningen).    Allmänmedicin.se   Patientinformation -Sjukvårdsrådgivningen  Anatomiatlasen "Greys Anatomy"  AT-provarkiv  Internetmedicin  Sjukinfo.net   FASS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


   Om ni ändå måste ha en bok:                                                            

mnemonic1