medicin-minnesregel.webs.com

Minnesregler/ akronymer inom kirurgi, ortopedi, medicin, anatomi

Anatomiminnesregler

 

Bilder:   VOLAR UNDERARMSMUSKULATUR. HANDENS INTRINSICMUSKULATUR. HANDENS MOTORIK.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Ramsor, Akronymer (anatomi i rostrocaudal ordning):

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kranialnerverna,

tre affärsrörelser med problem:

 

OLLES    – N. Olfactorius (I)

OPTIK     – N. Opticus (II)

OCH        – N. Occulomtorius (III)

TRULLES   – N. Troclearis (IV)

TRAFIK      – N. Trigeminus (V)

ABDIKERAR   – N. Abducens (VI)

FASTÄN       – N. Facialis (VII)

VERAS       – N. Vestibulocochlearis (VIII)

GLASS          – N. Glossofaryngeus (IX)

VANLIGEN   – N. Vagus (X)

ACCEPTERAR   – N. Accessorius (XI)

HYRORNA      – N. Hypoglossus (XII)

 
 
Dessa är Motoriska (M), Sensoriska (S) eller Båda (B):

(NN. III, VII, IX och X har dessutom parasympatiska komponenter)

SOME           (I Olfactorius)                Lukt.
SAYS           (II Opticus)                    Syn.
MARRY            (III Occulomtorius)       Ögonrörelser, pupillkonstriktion och ackomodation.
MONEY           (IV Troclearis)              Ögonrörelser.
BUT               (V Trigeminus)             Sensorik i ansikte, mun och dura mater. Muskler för
                                                    öppning och stängning av munnen, tuggmuskulatur.
MY                (VI Abducens)              Ögonrörelser.

BROTHER        (VII Facialis)                Sensorik (smak) i tungans främre 2/3.
                                    Ansiktsrörelser, M. stapedius. Parasymp: Salivation och tårproduktion

SAYS :            (VIII Vestibulocochlearis) Vestibulär funktion (balans). Hörsel

BIG                 (IX Glossofaryngeus)   Sensorik (smak) bakre 1/3 av tungan. Sensorik i  svalget och mellanllanörat. Baroreception (sinus caroticus). Salivation via glandula parotis. M: svalget.

BOOBS             (X Vagus)        Sensorik i farynx, larynx, esofagus och yttre
                                                hörselgången. Parasymp: thorakala och abdominella vicera. M:                                                                        Artikulation och sväljning.

MEANS           (XI Accessorius)          MM. sternocleidomastoideus och trapezius.
MORE             (XII Hypoglossus)        M: Tungans rörelser.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Hjärnans embryologi:

 

DINA                      Diencephalon ( >Thalamus)

MESAR                      Mesencephalon (>Mitthjärnan)

METAR                      Metencephalon (>Pons och Cerebellum)

MYELIN                      Myelencephlon (>Medulla oblongata)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kraniets ben är jobbiga, eller hur?

The cranial bones are the "PEST OF 6":
 Parietal, Ethmoid,Sphenoid,Temporal,Occipital,Frontal- 6  (6-the number of bones!)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Artärgrenar avgående från a. carotis exerna:  ”TeLeFon På Ottende Afdeling”.

Från Anders Boisen Jensen

(Husk at a.carotis interna IKKE afgiver grene), 

inferiort fra: a. Thyroidea superior, 
a. Lingualis, 
a. Facialis.
Bagerste grene inferiort fra: 
a. Pharyngea ascendens, 
a. Occipitalis, 
a. Auricularis posterior.

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Innehållet i sinus cavernosus:  "O TOM CAT"

O TOM är komponenter i den laterala väggen, i superior-till-inferior riktning.
CA är komponenter i själva sinus, i medial-till-lateral riktning. 
-Anatomiskt ordnat i ett frontalsnitt:

    O            O              
    TAC     CAT
    O            O
   M             M  

Occulomotor nerve (III)
Trochlear nerve (IV)
Ophthalmic nerve

Maxillary nerve

Carotid artery
Abducent nerve


-Denna anatomi är av betydelse t.ex. vid sinustrombos och Tolosa-Hunt-syndromet.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Innehåll i Posteriora Mediastinum:  DATES


Descending aorta
Azygos and hemiazygous veins
Thoracic duct
Esophagus
Sympathetic trunk/ganglia

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Andningsmuskulatur:

”C3-4 and 5, keeps the diaphragm alive”

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BRACHIALPLEXAT:  LMM PAR MUM

L Laterala fascikeln -
M n medianus
M n musculocutaneus

P Posteriora fascikeln -
A n axillaris
R n radialis

M Mediala fascikeln -
U n ulnaris
M n medianus

(Av D Holmberg)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


 

Mellanhandens ben (os):

 

SHE    - scaphoideum

LIKES  - lunatum

TO       - triquetrum

PLAY  - pisiforme

TRY    - trapezium

TO      - trapezoideum

CACH  - capitatum

HER    - hamatum

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEDIANUSINNERVERADE MUSKLER I HANDEN:  MEAT LOAF


Meat: n Medianus - 

L m Lumbricals 1+2
O m Opponens pollicis
A Abductor pollicis brevis
F Flexor pollicis brevis

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RADIALISINNERVERADE MUSKLER I HANDEN OCH ARMEN (förenklat):

"BEST muscles":
Brachioradialis
Extensors
Supinator
Triceps

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Handens intrinsicmuskulatur:

”Dem, der ligger på ryggen, spreder benene”. De dorsale interosser spreder fingre og tæer, 
hvor de palmare gør vice versa.

Från Anders Boisen Jensen

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Rotatorkuffens muskler (SITS):

(Lokaliserade kring caput humeri med Supraspinatus c:a kl 12 och sedan i moturs ordning)  

 

S - m. Supraspinatus

I - m. Infraspinatus

T - m. Teres minor

S - m. Subscapularis

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anatomi i ljumsken:

 

S – Snopp/ Snipa

V – Ven

A – Artär

N – Nerv

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anatomi posteriort om mediala malleolen: 

Holländske köpmannen "Tib Dig van Hall"

 

m. TIBialis posterior,

m. flexor DIGitorum longus,

Ven-Artär-Nerv till fotsulan,

m. flexor HALLucis longus.