medicin-minnesregel.webs.com

Minnesregler/ akronymer inom kirurgi, ortopedi, medicin, anatomi

Barn /Ob-gyn

 

APGAR, Status på nyfödd:

 

A – Andning

P – Puls

G – Grundtonus

A – Aktivitet/ Retbarhet

R – Rosighet (färg)

 

------------------------------------------------------------------------------

HELLP-syndromet (Svår preeklampsi):

Hemolysis

Elevated Liver enzymes

Low Platelets

 

------------------------------------------------------------------------------

Foster-farliga agens:  TORCH

 

T O- TOxoplasma

R - Rubella

C - CMV

H - Herpes

 

------------------------------------------------------------------------------

AB0-immunisering (mindre vanlig än Rh-immunisering):

 
m0r  -  BArn   = inkompatibla


 

------------------------------------------------------------------------------

Dålig tillväxt, malnutrition, "Failure to thrive": GÖD PIGAN

(vanligast är icke-organisk orsak)

 

Gastro-Esofageal reflux

Överskottskräkningar (exessiva)

Dåliga matvanor eller matvägran

-
Psykosociala problem

Infektion  (ffa Gastroenterit och Urinvägsinfektion)

Glutenintolerans - Celiaki (LAB: IgA-anti-transglutaminas, barn < 4 år även IgA-anti-gliadin)

Allergi mot Komjölk

Neurologisk/ Annan kronisk sjukdom  (medfött hjärtfel, CF, adenoidhypertrofi mm.)

 

------------------------------------------------------------------------------

Normal andningsfrekvens i olika åldrar: 60-40-30-Regeln.

Nyfödd: <60 /min

1 år: <40 /min

5 år: <30 /min

------------------------------------------------------------------------------

Svenska Barn-Vaccinationsprogrammet:    (1) DTPP + HiB: IV      (2) MPR: II

 

(1)  DTPP  + HiB = Difteri, Tetanus, Pertussis, Polio + Haemofilus influenza:
                          3, 6, 12  månader +  påfyllningsdoser (Polio IV: 6 år, DTP IV: 12 år)

(2)  MPR = Mässling, Påssjuka, Röda hund:    1,5 år  +  12 år.

(3)  Till riskgrupper: BCG och Hepatit B.