medicin-minnesregel.webs.com

Minnesregler/ akronymer inom kirurgi, ortopedi, medicin, anatomi

Kirurgi & Ortopedi

 

   KOLONUTREDNING   ROTATORCUFFEN    RESISTENSER I SKROTUM

   SUBACROMIELL INJEKTION    SJUKDOMAR I HANDEN

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

 Farliga naevus: ABCDE-kriterier inger misstanke om malignt melanom

A - Assymetry

B - Border irregularity

C - Colour - färgskiftningar

D - Diameter > 6mm

E - Elevation irregularity

------------------------------------------------------------------------------

Smärtanamnes: SOCRATES

Site (var, djup/ytlig)
Onset (ff a när och hur snabbt, smärtvandring)
Character (molande, stickande, kolik osv)
Radiation
Associated symptoms (feber, kräkning, dyspné et c)
Timing (konstant, intermittent, dygnsvariation osv)
Exacerbating/alleviating factors (andningskorrelation, ansträngning, matintag et c)
Severity (VAS)-------------------------------------------------------------------------------

 

Orsaker till Hematuri:  S I T T T

 

S: Sten

 I: Infektion -UVI  (även Inflammation: glomerulonefrit)

  T: Trauma

   T: Tumör

    T: Tuberkulos

 

------------------------------------------------------------------------------ 

LUTS-Etiologi: PUTSS

 

P – (benign) Prostatahyperplasi, Prostatit

U – UVI

T – Tumörer: Prostatacancer, Blåscancer

S – Sten i urinblåsan

S – Stroke eller annan CNS-lesion.

 

------------------------------------------------------------------------------ 

Tumregler för Uretärstenar och Ulcerös Kolit-skov:

-1946 är ett viktigt årtal liksom intervallet 4-6: 

  • 4-6 lösa avföringar /dag: medelsvårt U.K. skov.
  • >6 lösa avföringar /dag: svårt U.K. skov, oftast feber, kräver inneliggande sjukhusvård.

  Behandlingsindikationer för uretärkonkrement (t.ex. behandling med ESVL):

  • >4 mm övre uretären.
  • >6 mm hela uretären.
  • (Cave avflödeshinder).

 

------------------------------------------------------------------------------

Rotatorkuffens muskler (SITS):

 

S - m. Supraspinatus

I - m. Infraspinatus

T - m. Teres minor

S - m. Subscapularis

  

------------------------------------------------------------------------------

Handläggning av akut patient enligt ATLS:

 

A – Airways (Fri luftväg/ obstruktion? Sug? Intubation? Cervikal ryggradsskada?)

B – Breathing (AF? O2? Hemo-/pneumothorax? Syrgas?)

C – (Cirkulatoriskt stabil? Bt? Puls? Färg? Torr/ svettig? Vätska? Vasoaktiva droger?)

D – Dysfunction and disability of the CNS

E – Exposure (Inspektion/ palpation, somatiskt status. KAD?)