medicin-minnesregel.webs.com

Minnesregler/ akronymer inom kirurgi, ortopedi, medicin, anatomi

Prekliniskt

 

------------------------------------------------------------------------------

Upptag av näringsämnen i tunntarmen: FIC och BIG

Framförallt proximala tunntarmen (jejunum), FIC:   

  • Folate
  • Iron
  • Calcium

Upptag i ileum, BIG:

  • B12
  • Intrinsic Factor
  • Gallsyror (emulgerar fett)

Fettlösliga vitaminer: ADEK

------------------------------------------------------------------------------

Antikroppar:

 

IgM: Märkbar tidigt, Mer akut.

IgG: längre tid har Gått.

        (Går över placenta).

IgA: överförs till barn via Amning

      & tArm/ MALT - immunitet (slemhinnor).

IgE: ParasitEr, AllErgi

 
Bild: Normalt antikroppssvar (IgM och IgG) vid infektion/ reinfektion.

De celler som...

------------------------------------------------------------------------------

Sensitivitet/specificitet:

 

SnOUT - rule out

SpIN - rule in

------------------------------------------------------------------------------

Adrenerga Betareceptorer:

 

"Ett hjära, två lungor"

Beta-1 primarily on heart; 
Airway is beta-2 receptors

 

------------------------------------------------------------------------------

Hypersensitivitet, reaktioner:  "ACID"
-vid allergi och autoimmunitet

Typ I   Anafylaktisk / Atopisk (IgE-medierad)
Typ II  Cytotoxisk
Typ III  Immunkomplex
Typ IV  Delayed hypersensitivity

 

------------------------------------------------------------------------------

Webers test:

Weber: Stämgaffel mitt på huvudet.

Vid ensidig hörselnedsättning på grund av ledningshinder (vaxpropp, otosalpingit, otoskleros mm) får man lateralisering åt sjuk sida vid Webers test.

Minnesregel: Tonen förläggs normalt till ett öra man satt ett finger i = ledningshinder.

Vid sensorineural /neurogen hörselnedsättning  (cochleär, retrocochleär eller central skada) lateraliseras åt frisk sida vid Webers test.